2023
 1. 39. 
 2. Art Antwerp, Antwerp Expo, 14 – 17 December 2023
 1. 35. 
 2. Art Rotterdam, 8 – 12 February 2023
2022
 1. 34. 
 2. Art Antwerp, 15 – 18 December 2022
 1. 33. 
 2. PAN Amsterdam, 18 – 26 November 2022
 1. 29. 
 2. Art Island, Forteiland IJmuiden, 3 – 5 March 2022
2019
 1. 21. 
 2. Amsterdam Art Weekend, 21 – 24 November 2019
 1. 20. 
 2. FIAC, Paris, 17 – 20 October 2019
 1. 19. 
 2. Unseen, Westergasfabriek, Amsterdam, 20 – 22 September 2019
 1. 17. 
 2. Art Rotterdam, 6 – 10 February 2019
2018
 1. 16. 
 2. FIAC, Paris, 18 – 21 October 2018
 1. 15. 
 2. Art Cologne, 19 – 22 April 2018
 1. 14. 
 2. Art Rotterdam, 8 – 11 February 2018
2017
 1. 13. 
 2. FIAC, 19 – 22 October 2017
 1. 12. 
 2. Amsterdam Art Fair, 17 – 21 May 2017
 1. 10. 
 2. Art Rotterdam, 9 – 12 February 2017
2016
 1. 9. 
 2. Artissima, Turin, 4 – 6 November 2016
 1. 6. 
 2. Art Brussels, 22 – 24 April 2016