2022
 1. 33. 
 2. PAN Amsterdam, 18 – 26 November 2022
2019
 1. 20. 
 2. FIAC, Paris, 17 – 20 October 2019
 1. 19. 
 2. Unseen, Westergasfabriek, Amsterdam, 20 – 22 September 2019
 1. 17. 
 2. Art Rotterdam, 6 – 10 February 2019
2018
 1. 14. 
 2. Art Rotterdam, 8 – 11 February 2018
2017
 1. 11. 
 2. Art Cologne, 25 – 29 April 2017
 1. 10. 
 2. Art Rotterdam, 9 – 12 February 2017