2022
  1. 29. 
  2. Art Island, Amsterdam, 3 – 5 March 2022
2019
  1. 21. 
  2. Amsterdam Art Weekend, 21 – 24 November 2019
  1. 19. 
  2. Unseen, Westergasfabriek, Amsterdam, 20 – 22 September 2019
2017
  1. 11. 
  2. Art Cologne, 25 – 29 April 2017
2016
  1. 4. 
  2. Art Rotterdam, 11 – 14 February 2016