2019
 1. 21. 
 2. Amsterdam Art Weekend, 21 – 24 November 2019
 1. 20. 
 2. FIAC, Paris, 17 – 20 October 2019
 1. 19. 
 2. Unseen, Westergasfabriek, Amsterdam, 20 – 22 September 2019
 1. 17. 
 2. Art Rotterdam, 6 – 10 February 2019
2018
 1. 14. 
 2. Art Rotterdam, 8 – 11 February 2018
2016
 1. 4. 
 2. Art Rotterdam, 11 – 14 February 2016